Obchodní podmínky

Informace k české EET:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávky
Na e-mailovou adresu kupujícího bude zasláno potvrzení o odeslání a přijetí objednávky.     Následně potvrzení o dostupnosti objednaného zboží a přibližný termín jeho odeslání.     V případě, že některé položky objednávky jsou nedostupné nebo částečně nedostupné,     je kupující kontaktován pracovníkem dodavatele, který nabídne dostupné alternativní profily. Podle přání zákazníka     je následně objednávka upravena, je dohodnuto její částečné odeslání, případně celé stornování. Takto pozměněná objednávka    je poté odeslána kupujícímu k písemnému odsouhlasení formou e-mailu. Závazným potvrzením objednávky prodávajícím vznikla kupní     smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem). Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy    a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. Prodávající je však oprávněn bez zbytečného odkladu zaslat kupujícímu zprávu    o jednostranném odstoupení od kupní smlouvy v případě, že mu kupující dluží, to znamená, že nesplnil řádně a včas jakýkoliv svůj    předchozí závazek vůči prodávajícímu. Prodávající je rovněž oprávněn bez zbytečného odkladu zaslat kupujícímu zprávu o jednostranném     odstoupení od smlouvy v případě, že zboží není a v dohledné době nebude skladem. Dále pak v případě, že se kupující vůči prodávajícímu     chová v rozporu s dobrými mravy. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s těmito podmínkami seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.     Kupní smlouva vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím.

Cena
Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění nákupu. Veškeré ceny jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty. Cena vč. platné DPH je uvedena ve výzvě k platbě při potvrzení objednávky pracovníkem obchodního oddělení. Cena uvedená u položek je platná pouze v případě, že zboží je momentálně skladem. V opačném případě může být cena jiná (vyšší i nižší). Změnu ceny Vám sdělí pracovníci obchodního oddělení telefonicky, faxem nebo e-mailem.

Dodací lhůty
Pro zboží na skladě je maximální lhůta pro předání přepravci 4 pracovní dny. Pro ostatní zboží je termín dodání sdělen pracovníky obchodního oddělení. V případě, kdy nastanou podmínky vylučující odpovědnost prodávajícího (zásah vyšší moci např.: stávka, válečný konflikt, přírodní katastrofa, porucha ve výrobě dodavatele apod.) prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu kupujícího. V takovém případě rovněž nelze vymáhat smluvní sankce.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Převzetí zboží – doprava
Zboží je rozváženo smluvními přepravci prodavajícího. Osobní odběr je možný pouze po předchozí vzájmené dohodě.  Při převzetí zboží je kupující povinen celou zakázku důkladně překontrolovat a v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku či poškození má kupující právo zboží nepřevzít, nebo má povinnost sepsat ihned s dopravcem zápis o škodě.

Cena za balení a přepravu
Přeprava je hrazena kupujícím. Cena se odvíjí od celkové hmotnosti objednávky a vzdálenosti přepravy.

Platební podmínky
Jsou předmětem dohody obou smluvních stran. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení sjednané ceny. Pro případ nezaplacení si prodávající vyhrazuje právo odebrat zboží zpět.

Vrácení zboží
U zboží zakoupeného přes internetový obchod může spotřebitel v souladu se zákonem 367/2000 Sb. zboží vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí.

Upozornění: tato 14 denní lhůta je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zásilku zaslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato lhůta není určena pro testování a používání zboží. Takové chování není v souladu s podmínkami pro vrácení zboží.  Při vrácení zboží je vždy nutné doložit doklad o koupi. Zboží nesmí být poškozeno ani nesmí jevit známky opotřebení či používání.

Reklamace
Reklamace na poškozenou zásilku je nutno uplatnit při jejím převzetí. Kupující povinen celou zakázku důkladně překontrolovat a v případě zjištění jakéhokoliv nedostatku či poškození má kupující právo zboží nepřevzít, nebo má povinnost sepsat ihned s dopravcem zápis o škodě. Dále je kupující povinen o této reklamaci neprodleně informovat prodávajícího písemnou formou. Kvalitativní reklamace jsou v případě zjevných vad posouzeny a vyhodnoceny neprodleně prodávajícím a v případě oprávněnosti reklamace je obratem dodáno odpovídající zboží. V případě oprávněné reklamace hradí cenu přepravy prodávající, v opačném případě kupující.

Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení.